Field hockey players in action at the Sultan Azlan Shah Cup tournament held in Ipoh, Malaysia between 5-13 May 2007.

Chwaraewyr hoci maes ar waith yn nhwrnamaint Cwpan Shah Sultan Azlan a gynhaliwyd yn Ipoh, Malaysia rhwng 5-13 Mai 2007.

Belgrade, Serbia November 17, 2016

Belgrade, Serbia Tachwedd 17, 2016

France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Ffrainc, Yvelines, maes chwaraeon yn Les Mureaux

4

Cwrt glaswellt rhoi chwaraeon gwyrdd yn artiffisial